Augsburg Landbou Gimnasium, Clanwilliam 

Augsburg Landbou Gimnasium met uitmuntende fisiese geriewe, benut deur goed gekwalifiseerde en toegewyde personeellede waar akademiese vordering hoe voorkeur geniet. Dit word aangevul deur 'n sinvolle buitemuurse program wat strek vanaf die kultureel-geestelike tot sportbeoefening op verskeie vlakke. In die beste tradisie van die eg plattelandse behoudenheid, word die onderrig verstrek deur vernuwende metodes, tegnieke en hulpmiddele waardeur die leerlinge in staat gestel word om reg te laat geskied aan ons leuse, naamlik BODEMVAS.

Contact us

Augsburg Landbou Gimnasium
Telephone: 027 482 2120

Contact A van Wyk
Mobile:
E-mail: avanwyk@augsburg.wcape.school.za
GPS:

www.augsburggim.co.za

Send Enquiry

Name *

Contact No

Email *

Comments

 

Tourism Bureau - Main Road

+ 27 27 482 2024
bookings@clanwilliam.info
cederberg@lando.co.za

© 2023 Clanwilliam Tourism

Clanwilliam, Western Cape
South Africa

Follow us 

Web hosting & design
www.aarbei.co.za