SHOP | Businesses

Clanwilliam Sakekamer

Clanwilliam Sakekamer - saam skep ons volhoubare welvaart.

Besoek ons webblad vir 'n lys van al ons lede of kontak ons indien u meer inligting verlang. Die bestuur kom maandeliks bymekaar en hou ook gereeld ledevergaderings. Ledebesoeke word ook op 'n maandelikse basis aangebied om ons lede van mekaar bewus te maak en meer van ons besighede te leer ken.

...read more

Contact details

027 482 1090 (Ilse Lochner)
E-mail: clanwilliamsakekamer@gmail.com
Web: www.business.clanwilliam.info
GPS:

...read more

Blue Bottle Trading Kora Bottelstoor

Blue Bottle Trading as Kora Bottelstoor, is situated in Ou Kaapse Weg. They have a wide selection of local wines available as well as beers and spirits.

...read more

Contact details

027 482 1558 (Flip Lochner)
E-mail: strassberger@lando.co.za
Web:
GPS:

...read more

Die Den

Want to go fishing? Well this is your one stop shop for all your fishing equipement. We also cut keys, sell diving equipment, lilo's for those hot summer days at the swimming pool and bicylces. Shoes, men's wear and lots more. Come see for yourselve and browse through our shop to see what we have for you.

...read more

Contact details

027 482 2414 (Riaan van Zyl)
E-mail: riaanvanzyl@mylan.co.za
Web:
GPS:

...read more

B&S Handelaars

B&S Handelaars specializes in the installing of airconditioning as well as DSTV. They also sell a variety of DSTV products as well as electrical supplies.

...read more

Contact details

027 482 2300 (Barend Strassberger)
E-mail: bshandelaars@telkomsa.net
Web:
GPS:

...read more

Augsburg Landbou Gimnasium

Augsburg Landbou Gimnasium met uitmuntende fisiese geriewe, benut deur goed gekwalifiseerde en toegewyde personeellede waar akademiese vordering hoe voorkeur geniet. Dit word aangevul deur 'n sinvolle buitemuurse program wat strek vanaf die kultureel-geestelike tot sportbeoefening op verskeie vlakke. In die beste tradisie van die eg plattelandse behoudenheid, word die onderrig verstrek d ...read more

Contact details

027 482 2120 (A van Wyk)
E-mail: avanwyk@augsburg.wcape.school.za
Web: www.augsburggim.co.za
GPS:

...read more

Cedarberg African Travel

Cedarberg African Travel offer tailor-made holidays and safaris, backed up by our expertise and insight, at a price which is no more than if you booked it direct. You also get the full financial protection and 24/7 support which you forfeit when you book piecemeal.

Cedarberg clients range from time-pressured honeymooners, to parents anxious to make sure that all that the family ...read more

Contact details

027 482 2444 (Kate Bergh)
E-mail: kate@cedarberg.co.za
Web: www.cedarberg.co.za
GPS:

...read more

© 2018 Clanwilliam Tourism | Clanwilliam | Western Cape | South Africa