CLANWILLIAM, WESTERN CAPE

Welcome to the Clanwilliam South Africa Information pages for Visitors! Here you can find Accommodation, local Restaurants and businesses, Outdoor Activities, Information on our area - the Cederberg Mountains, the West Coast or the annual Wild flower splendour of Namaqualand.

Enjoy the beauty and unique character of this part of the Western Cape.

For more information contact Herschil on 027 482 2024 or e-mail

CLANWILLIAM WEEKLY NEWS FLASH

UPCOMING EVENTS

  • 2019-01-16 National Rooibos Day
  • 2019-03-30 Rooibos T Fest

See all events >

IMPORTANT INFORMATION

Clanwilliam Dam Percentage: 94% (Monday 12 November 2018)

PLEASE SAVE WATER

Welcome to our region. We have a water crisis with severe restrictions.

Thank you for playing your part in protecting this precious commodity!

CONTACT NUMBERS

CLANWILLIAM TOURISM OFFICE

Contact us for more information:
Herschil or Esther on 027 482 2024
or e-mail

EMERGENCY NUMBERS

Police - 027 482 8181
Hospital - 027 482 2166
Clinic - 027 482 1692
Dr. Strauss - 027 482 1629
Dr. Uys - 027 482 2111
Pharmacy - 027 482 1226
Fire Department - 027 482 1775
Ambulance - 027 482 2576
Cederberg Medical Rescuers - 10177
Veterinarian - Dr. Degenaar - Every Tuesday after 11h00 till 13h00 - 082 890 1181

AUGSBURG LANDBOU GIMNASIUM

Clanwilliam

Contact A van Wyk 027 482 2120

Augsburg Landbou Gimnasium met uitmuntende fisiese geriewe, benut deur goed gekwalifiseerde en toegewyde personeellede waar akademiese vordering hoe voorkeur geniet. Dit word aangevul deur 'n sinvolle buitemuurse program wat strek vanaf die kultureel-geestelike tot sportbeoefening op verskeie vlakke. In die beste tradisie van die eg plattelandse behoudenheid, word die onderrig verstrek deur vernuwende metodes, tegnieke en hulpmiddele waardeur die leerlinge in staat gestel word om reg te laat geskied aan ons leuse, naamlik BODEMVAS.

Read more >

 

© 2018 Clanwilliam Tourism | Clanwilliam | Western Cape | South Africa